Pædagogisk læreplan
og profil

Pædagogisk grundlag og læreplanstemaer
Den pædagogiske læreplan er vores arbejdsgrundlag og indikerer de overordnede områder vi har fokus på og som bliver løbende evalueret i grupperne og i afdelingerne. Det pædagogiske grundlag er fælles for alle afdelinger og udgør det fundament vi tager udgangspunkt i når vi afdelingsvis og stuevis arbejder med vores pædagogiske læreplan og temaer. Vi arbejder med tværgående temaer, vores etiske profil og Slagelse kommunes overordnede værdier.

Vision

Børneinstitutionen Sydbyen er en dynamisk virksomhed med en stor grad af faglighed.
Vi ønsker at udvikle børn til at være ”livsduelige”, såvel på kort som på langt sigt.
Vi er en aktiv del af helhedssynet for børn og unge i Slagelse kommune.

Profiler i Børneinstitutionen Sydbyen

Klik på nedenstående links.

Årshjul

Klik på nedenstående links.